Licznik

Odsłon : 325688

 

 

Facebook

Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Drodzy Rodzice!

 

Przypominam, że na wniosek dyrektora przedszkola i za zgodą organu prowadzącego w związku z niemożliwością spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zajęcia w naszym przedszkolu zostały zawieszone do 24 maja br.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69 ze zmianami).

Cały czas trwają prace przygotowujące obiekt do otwarcia. Od dzisiaj do 14 maja br. zbieramy od Państwa informację o zamiarze posłania dziecka do przedszkola w momencie jego uruchomienia (25.05 ewentualnie 01.06.2020 r.). Organ prowadzący zapewnia dojazdy i odwozy.

Zebrane od Państwa informacje  posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup jest ograniczona. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać będą te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, następnie dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, a na końcu pozostałe dzieci.

Proszę o zapoznanie się z Projektem Procedury funkcjonowania Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie opracowanej na czas pandemii – pobierz >>

W tym roku rezygnujemy też z tzw. dyżurów wakacyjnych. W tym szczególnym czasie epidemii koronawirusa, aby zminimalizować mieszanie się dzieci z różnych placówek, dzieci będą miały możliwość korzystania z naszego przedszkola przez całe wakacje.

 

W związku z powyższych zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie wychowawcom do 14 maja br. informacji o chęci posłania dziecka do przedszkola, określając jednocześnie w których miesiącach, dniach i godzinach dziecko będzie korzystało w usług przedszkola. Nadmieniam, że będą to głównie zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przed podjęciem decyzji proszę jeszcze raz o dokładne zapoznanie się z projektem procedury oraz z oświadczeniem (załącznik do procedury), podpisanie którego będzie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie ogłoszonej pandemii COVID-19.

Z wyrazami szacunku

Renata Matelska – Dyrektor przedszkola

Copyright © 2020 Przedszkole Pod Dębem.
Projekt i wykonanie studio EKKO