Licznik

Odsłon : 244781

 

 

Facebook

Nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Przedszkola ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 od 16 lutego do 31 marca br.

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej w zakładce "kącik dla rodziców" i poprawnie wypełnioną złożyć w sekretariacie przedszkola w wyżej wymienionym terminie.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszenia lecz zasady postępowania rekrutacyjnego. Regulamin rekrutacji dostępny jest w zakładce "Kącik dla rodziców".

DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają w sekretariacie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego br. (formularz deklaracji dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej w zakładce "Kącik dla rodziców).

Copyright © 2019 Przedszkole Pod Dębem.
Projekt i wykonanie studio EKKO