Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie
Karolew 4
63-810 Borek Wielkopolski
Tel./Fax 65 5716601
E-mail pskarolew@borekwlkp.pl

Finanse

Budżet na rok 2016

 Budżet przedszkola na rok 2016 wynosi: 1.255.700,00 zł.

Wydatki i dochody przedszkola w roku 2016 przeznaczone są na:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki

 • zakup materiałów i wyposażenia

 • zakup środków żywności

 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 • zakup energii.

 • zakup usług remontowych

 • zakup usług zdrowotnych

 • zakup usług pozostałych

 • zakup usług dostępu do sieci Internet

 • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 • podróże służbowe krajowe

 • różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe

 • odpisy na FŚS

 • szkolenie pracowników

 • wydatki na zakupy inwestycyjne

 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli