Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie
Karolew 4
63-810 Borek Wielkopolski
Tel./Fax 65 5716601
E-mail pskarolew@borekwlkp.pl

Status prawny

Status prawny

Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie jest publiczną placówką oświatowo- wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa gminy Borek Wlkp.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Podstawą prawną działania przedszkola są:

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

  • Statut Przedszkola

  • Uchwały Rady Miejskiej

  • Konwencja Praw Dziecka

  • Karta Nauczyciela